W celu możliwie jak najtrafniejszego przygotowania oferty opracowaliśmy formularz ankiety, która pozwoli nam poznać specyfikę Państwa firmy,  Państwa potrzeby i oczekiwania.
Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili czasu na wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go do nas.
Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie!
Dziękujemy.

osoba Prawna (proszę podać jaka np.: spółka z o.o., akcyjna):
osoba fizyczna
inna (proszę podać jaka np.: organizacja, wspólnota):
handel
usługi
produkcja
inna
księgi rachunkowe
podatkowa księga przychodów i rozchodów
inna
miesięcznie (pln)
rocznie (pln)
faktur sprzedaży (szt.)
faktur zakupu (szt.)
wyciągów bankowych (szt.)
umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) (szt.)
import usług
export usług
nabycia WNT
import (z krajów pozaunijnych)
sprzedaż WDT
export (do krajów pozaunijnych)
transakcje trójstronne
odprawa celna za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego w innym niż Polska kraju UE
transakcje objęte podatkiem akcyzowym
transakcje z podmiotami powiązanymi
tylko ewidencji księgowej
ewidencji księgowej z obsługą płacową (listy płac + ZUS)
obsługi kadrowo-płacowej (akta pracownicze)
ewidencji księgowej z pełną obsługą kadrowo-płacową (listy płac + ZUS + akta pracownicze)
obsługi w zakresie BHP
nadzoru merytorycznego nad prowadzoną we własnym zakresie księgowością
usług doradztwa podatkowego
audytu
innych spraw (proszę podać jakich)
imię i nazwisko
telefon
adres e-mail
preferowane godziny kontaktu