Poniżej podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, są natomiast punktem wyjścia do rozmów.

Ceny usług naszego Biura ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem i uzależnione głównie od:

 • specyfiki prowadzonej działalności,
 • rodzaju ewidencji księgowej (np. księgi handlowe, KPiR, ryczałt),
 • ilości pracowników, wspólników,
 • ilości i jakości (rodzaje przeprowadzanych transakcji) dokumentów księgowych,
 • zakresu usług, których świadczenie zechce powierzyć nam Klient.


Cennik:

 • Ewidencja dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego (bez VAT) - od 130,00 PLN netto
 • Ewidencja dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego dla podatników VAT - od 150,00 PLN netto
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (bez VAT) - od 200,00 PLN netto
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów dla podatników VAT - od 250,00 PLN netto
 • Księgi rachunkowe - od 900,00 PLN netto
 • Obsługa płacowa - od 40,00 PLN netto za 1 osobę
 • Obsługa kadrowo-płacowa - od 60,00 PLN netto za 1 osobę
 • Doradztwo podatkowe oraz dodatkowe usługi zlecone - cena ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem: charakteru zlecenia, terminu wykonania, stopnia skomplikowania.