Działalność w zakresie obsługi rachunkowo-podatkowej, kadrowo - płacowej oraz doradztwa podatkowego prowadzona jest przez kompetentny zespół nadzorowany przez doradcę podatkowego, który posiada wykształcenie kierunkowe i ukończone studia podyplomowe w zakresie:

  • podatków - Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów,
  • rachunkowości - Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów,
  • prawa pracy - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji,
  • ubezpieczeń (gospodarczych i społecznych) - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

Wykształcenie teoretyczne uzupełnia ponad dwudziestoczteroletniajuż praktyka (działamy od 1995 roku) i współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w różnych formach prawnych i o bardzo zróżnicowanym profilu działania (handel, produkcja, usługi i działalność mieszana).

Stały nadzór nad działalnością biura sprawuje biegły rewident z ponad dwudziestoletnim stażem zawodowym.

Biuro na stałe współpracuje także z adwokatem, notariuszem oraz specjalistą ds. bhp, których usługi w trakcie wielu lat działalności zostały pozytywnie zweryfikowane i - na tej podstawie - mogą być przez biuro rekomendowane.

Praca prowadzona jest przy użyciu nowoczesnego sprzętu, na sprawdzonych, licencjonowanych i zgodnych z wymaganiami Ministerstwa Finansów programach komputerowych.

W zakresie prowadzonej działalności Biuro posiada ubezpieczenia OC:

  • podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • podmiotów wykonujących usługi w zakresie doradztwa podatkowego,
  • podmiotów świadczących uslugi w zakresie obslugi kadrowo-płacowej.

Podstawy prawne działalności:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Płd. z dnia 19.06.1995 roku nr 53126,
  • świadectwo kwalifikacyjne dla osób spełniających wymogi określone dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe nr 11469/99,
  • wpis na listę doradców podatkowych z dn. 25.06.1998 roku nr 06938.