Powierzenie obsługi księgowej profesjonalistom, przy zapewnieniu bezpieczeństwa, poufności, kompleksowości i wysokiego standardu świadczenia usług, pozwala firmom skoncentrować się na ich działalności podstawowej.

Stawiamy do Państwa dyspozycji nasze ponad 24-letnie doświadczenie oraz wiedzę i zaangażowanie kompetentnego zespołu stale doskonalących swą wiedzę pracowników.

Usługi w zakresie księgowości świadczymy w oparciu o świadectwo kwalifikacyjne dla osób spełniających wymogi określone dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe nr 11469/99 wydane przez Ministra Finansów.

Świadczone przez nas usługi objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Stały nadzór nad działalnością Biura sprawu biegły rewident z ponad dwudziestoletnim stażem.

Oferujemy pełen zakres usług, w tym m.in.:

 • prowadzenie:
  • ksiąg rachunkowych
  • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • rejestru VAT sprzedaży
  • rejestru VAT zakupu
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tabel amortyzacyjnych, ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie:
  • miesięcznych deklaracji VAT-7
  • miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-UE
  • rocznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
  • sprawozdań finansowych
  • sprawozdań GUS
  • sprawozdań dla NBP
  • deklaracji w zakresie opłaty produktowej i paliwowej
 • nadzór merytoryczny nad księgowością prowadzoną przez Klienta
 • opracowywanie zasad zakładowej polityki rachunkowości
 • opracowywanie instrukcji (obiegu dokumentów, kasowych, inwentaryzacyjnych i innych)
 • wyprowadzanie zaległości.

Prace księgowe prowadzone są przy użyciu nowoczesnego sprzętu, na sprawdzonych , licencjonowanych i zgodnych z wymaganiami Ministerstwa Finansów programach komputerowych: finansowo-księgowych, magazynowych, środków trwałych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, etc.