Naszą ofertę adresujemy do Osób, które pragną skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą, sprawy rozliczeń pozostawiając profesjonalistom.
Gwarantując profesjonalizm, kompleksowość i wysoką jakość świadczonych usług, poufność i otwartość na potrzeby Klientów, mamy jednocześnie nadzieję, iż nasza oferta spełni Państwa oczekiwania.


DORADZTWO  PODATKOWE  - oferujemy pełen zakres usług, w tym m.in.:

 • Porady, opinie, wyjaśnienia, interpretacje z zakresu zobowiązań publicznoprawnych,  m.in. z zakresu:
  • Podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT
  • Podatku dochodowego od osób prawnych – CIT
  • Podatku od towarów i usług – VAT
 • Sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych
 • Konsultacje w zakresie wyboru opodatkowania oraz zgodnego z prawem optymalizowania procesów gospodarczych
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi

OBSŁUGA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI  - oferujemy pełen zakres usług, obejmujący m.in.:

 • prowadzenie:
  • ksiąg rachunkowych
  • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • rejestru VAT sprzedaży
  • rejestru VAT zakupu
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tabel amortyzacyjnych, ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie:
  • miesięcznych deklaracji VAT-7
  • miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-UE
  • rocznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
  • sprawozdań finansowych
  • sprawozdań GUS
  • sprawozdań dla NBP
  • deklaracji w zakresie opłaty produktowej i paliwowej
 • nadzór merytoryczny nad księgowością prowadzoną przez Klienta
 • opracowywanie zasad zakładowej polityki rachunkowości
 • opracowywanie instrukcji (obiegu dokumentów,  kasowych, inwentaryzacyjnych i innych)
 • wyprowadzanie zaległości

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA  - oferujemy pełen zakres usług, w tym m.in.:

 • odbiór dokumentów od Klientów
 • przekazywanie sporządzonych deklaracji do urzędów skarbowych
 • reprezentacja Klienta przed organami państwowymi (Urząd Skarbowy, ZUS, Sąd, inne)
 • obsługa BHP w pełnym zakresie
 • porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 • przygotowywanie formularzy i zgłoszeń rejestracyjnych, aktualizacyjnych
 • PFRON
 • pomoc w rejestracji nowych firm
 • inne – do uzgodnienia
 • współpraca z oferującymi pełny zakres obsługi w ramach swoich specjalizacji:
  • adwokatem
  • notariuszem
  • biegłym rewidentem
  • specjalistą ds. BHP