Podstawą sukcesu każdej firmy są pracownicy – ich wiedza, umiejętności, zaangażowanie i lojalność przekładają się na konkretne wyniki ekonomiczne.

Naszym zadaniem jest wsparcie pracodawców w optymalnym kreowaniu ich relacji z pracownikami.

Bazując na posiadanej wiedzy, wykształceniu oraz doświadczeniu wyniesionym ze współpracy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność o bardzo zróżnicowym profilu, jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom stawianym nam przez naszych Klientów w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.
   
Oferujemy pełen zakres usług, w tym m.in.:

 • prowadzenie akt osobowych pracownika, w tym m.in.:
  • dokumentacji związanej z ubieganiem się o zatrudnienie np.: kwestionariusz osobowy dla kandydata, skierowanie na badania lekarskie, oświadczenie o niezarejestrowaniu w PUP
  • dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, np.:  umowy o pracę, zmiany w umowach o pracę, zawiadamianie osób trzecich o zatrudnieniu pracownika, sprawy związane z urlopami wypoczynkowymi i bezpłatnymi, czasem pracy (karta ewidencji czasu pracy miesięczna i roczna)
  • dokumentacji związanej z ustaniem zatrudnienia np.: świadectwa pracy
 • listy płac z rozliczeniem ew.  nieobecności (zwolnienia lekarskie, urlopy bezpłatne)
 • karty wynagrodzeń pracowników
 • rozliczenia roczne pracowników (PIT-40, PIT-11)
 • rozliczenie roczne pracodawcy (PIT-4R)
 • pełna obsługa w zakresie ZUS – m.in. zgłaszanie, zmiany i wyrejestrowywanie z ubezpieczenia pracowników i członków ich rodzin (ZUA, ZCA, ZWUA i inne), deklaracje ZUS (DRA, RCA, RSA) oraz informacje dla pracowników RMUA
 • obsługa umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) – przygotowywanie umów i deklaracje roczne (PIT-8B)
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.

W naszej pracy korzystamy z nowoczesnego sprzętu oraz sprawdzonych i licencjonowanych programów komputerowych.

Współpracujemy ze specjalistą ds. BHP.